Lasten tunnetaito- ja voimavaratyöpajat

Toiminta on suunniteltu toteutettaviksi työpajatoimintana ryhmittäin ala- ja yläkoulunkoulun oppilaille ja henkilökunnalle. VOIMAVARABONGAUS – työpajojen tavoitteena on lisätä oppilaiden vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, tukea positiivisen ympäristösuhteen muodostumista sekä antaa opettajille ja avustajille työvälineitä osoittaa lapsille heidän voimavaransa ja vahvuutensa sekä opettaa miten niitä voi hyödyntää vuorovaikutuksessa luontokokemusten kanssa. Työpajat toteutetaan ryhmätoiminta koulun kanssa sovittuina päivinä osana lasten koulupäiviä. Työmenetelmänä VOIMAVARABONGAUS- työpajoissa käytetään positiivista pedagogiikkaa, voimavaratyöskentelyä, visualisointia, motivointia ja myönteistä palautetta sekä tunnetaitojen harjoitteita.