Henkilökunta

Satu Malinen, jooga@sunahonlaita.fi

Satu on Sun Ahonlaidan perustajajäsen ja intohimoinen ideoija sekä niiden toteuttaja. ”Eihän se ole kuin tehdä!” on kuultu monta kertaa hänen sanovan ja paljon on tullut tehtyäkin. Aikaisemmalta koulutukseltaan kulttuurintutkija ja ympäristöteknologian insinööri on kouluttautunut joogaopettajaksi ja opiskelee joogaa nyt Anne Nuotion kanssa. Joogan lisäksi luovuus, luonto, liikkuminen, musiikki ja eläimet ovat Satulle tärkeitä arjessa. Yrittäjän välillä hektisessä arjessa joogan harjoittaminen on elinehto ja tie täydempää, iloisempaa, hyväksyvämpää elämää.

Satu is a certified Yoga teacher (Vinyasa Flow Yoga & Yin Yoga) and one of the founders in Sun Ahonlaita. At the moment she is studying Ashtanga Yoga with Anne Nuotio.


Katja Havukainen, katja@girjo.fi

Olen kahden lapsen äiti, vapaa taiteilija ja innokas joogan harrastaja. Olen tehnyt työtä erityislasten ja –nuorten kanssa pian kaksikymmentä vuotta. Olen koulutukseltani sosionomi (AMK), Tanssi- ja draamaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja ja työnohjaaja. Minulla on työkokemukseni ja koulutukseni lisäksi kokemusosaamista erityislapsen vanhempana olemisesta ja omien lemmikkieläinten hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista ADHD- oireisen lapsen kuntoutuksessa. Kolme vuotta sitten perustin yritykseni Ohjaus & Valmennus Girjon, joka tuottaa yksityisiä sosiaali- ja hyvinvointipalveluja. Terapiakoiramme Jalon lisäksi eläinavusteiseen toimintaan osallistuvat pihapiirimme tallissa asuvat aasitammat Inkeri ja Rinkeli. Perheemme lemmikkieläimiin kuuluvat myös Musti-kana,  kissa ja flättipoika Mauno. Ammatti- opintojen  lisäksi olen opiskellut kuvataiteita ja keramiikkaa. Taideaitasta löydät tekemiäni maalauksia ja tussitöitä.

Pidän luonnossa liikkumisesta ja järjestän ohjaus– ja valmennustuokioita mahdollisuuksien mukaan myös luontoympäristöissä. Yksi toimivimmista keinoista kasvattaa hyvinvointia on tukea yksilön vahvuuksia ja voimavaroja. Voimavarojemme ja vahvuuksiemme avulla onnistumme, yllämme parhaimpaamme ja saavutamme tavoitteitamme. Luontoympäristö auttaa tunnetaitojen, myötätunnon ja läsnäolo- ja tunnetaitojen kehittymisessä ja kasvamisessa. Elämän ja arjen vaatimukset luovat paineita ja odotuksia, jotka saattavat olla ristiriidassa omien odotusten, voimavarojen ja arvojen kanssa. Olemisen kokemus, joka on helpointa saavuttaa luontoympäristöissä, tukee psyykkisen kuormituksen vähenemistä. Ohjatut luontokokemukset mahdollistavat tasapainon löytämisen, riittävyyden kokemuksen ja oman rytmin ja rauhan löytämisen.

Työssäni olen tullut vakuuttuneeksi myös taiteen eheyttävästä ja ilmaisun monipuolisuutta kehittävästä voimasta. Maalaaminen, liike ja tanssi, valokuvat, sarjakuvat, musiikki tai kirjoittaminen antavat suojan, jonka turvin on mahdollista tehdä näkyväksi, tarkastella ja jäsentää oman elämän kirjavuutta. Taide lisää hyvinvointia, ihan meidän kaikkien.

______________________________________________________________________________

Ammeri Kankaisto, info@sunahonlaita.fi

Ammeri on joogaopettaja, kouluttaja, elämäntapavalmentaja, kuvataiteilija ja intohimoinen kotikokki. Työssään hän lähestyy hyvinvointia holistisesta näkökulmasta, etsien asioita joista hyvä, inspiroiva elämä on tehty. Vuosia kansainvälisessä bisnesmaailmassa työskennellyt Ammeri tuntee tavoitekeskeisen työelämän haasteet ja vaikutukset hyvinvointiimme, sekä sen miten tärkeää on ottaa aikaa itselle ja löytää uudelleen yhteys omaan keskukseen ja ympäröivään luontoon.

Joogasta Ammerilla on lähes 20-vuoden kokemus ja workshopeissaan hän opettaa pääasiassa perinteistä Hatha Joogaa, rentouttavaa Yin Joogaa sekä Transformatiivista Hatha Joogaa, jossa joogaa lähestytään holistisesta näkökulmasta: Asanoiden, hengitysharjoitusten, mantrojen ja meditaation kautta puhdistetaan kehoa ja sen energiakeskuksia, chakroja, niin että tunteet, mieli ja keho kirkastuvat ja tasapainottuvat. Lisäksi Ammeri ohjaa meditaatioita sekä syvärentouttavat Jooganidroja.

Voit seurata Ammeria myös www.3roomspluskitchen.com -blogissa.

Yoga has been an important part of Ammeri’s life for over 20 years throughout her international career in the corporate world. Today she draws from the variety of her experiences; understanding the pressures of urban life and the healing powers of yoga, meditation, creativity and connection with nature. Ammeri teaches gentle Hatha Yoga, Transformational Hatha Yoga and Yin Yoga as well as Meditation and deep relaxation through Yoga Nidra. If she is not on her mat or delivering a wellness or business workshop, you’ll find her in Sun Ahonlaita’s kitchen preparing vegetarian treats to nourish the body and soul.


Katja Malinen p. 044 2031032, woimatar@gmail.com

Katja on harjoittanut luontaishoitoja vuodesta 2011 lähtien. Hän opiskeli vyöhyketerapeutiksi, hierojaksi ja Reiki hoitajaksi Englannissa, jossa hän valmistuttuaan hoiti pääasiassa syöpäpotilaita ja vanhuksia. Työssään hän kokee tärkeänä luoda asiakkaalle turvallinen hoitotilanne, joka mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen, sekä paikan, jossa asiakas voi halutessaan vain rentoutua ja laittaa silmät kiinni. Hoitojen ohella hän myös kannustaa asiakkaitaan ottamaan vastuun omasta terveydestään jokapäiväisessä elämässä.Yhdessä voidaan pohtia mahdollisia elämäntapamuutoksia esim.ravintoon, liikuntaan ja henkiseen hyvinvointiin liittyen.

Katja has practised complementary therapies since 2011.After getting her diploma in reflexology, holistic massage and Reiki,she started her career in England, where she mainly worked with cancer patients and elderly people. In her work she finds its imperative to create a safe environment for an open hearted interaction and a quiet healing space for total relaxation.Alongside the treatments,she likes to encourage her clients to take interest on their well being in daily life by considering possible lifestyle changes concerning nutrition, physical activities and mental/ spiritual exercises.


Janne Vehviläinen, info@sunahonlaita.fi

Janne on koulutukseltaan erityisluokanopettaja (KM 2009) ja hänen erikoisosaamisensa on seikkailukasvatus. Seikkailukasvatuksen avulla voidaan parantaa ryhmän toimivuutta sekä tukea jokaisen yksilöllistä ihmisenä kasvamista. Seikkailukasvatusta voidaan soveltaa kaikille ikäluokille ja kaikenlaisille ryhmille. Seikkailukasvatuksen ideana on, että ryhmälle annetaan jokin konkreettinen tehtävä, missä he joutuvat siirtymään totuttujen roolien ja tilanteiden ulkopuolelle. Seikkailu voi siis olla mikä tahansa uudenlainen tilanne, jossa ei voida olla täysin varmoja siitä, mitä tulee tapahtumaan. Luonto on seikkailuympäristönä kaikkein konkreettisin vaihtoehto, koska luonnon armoilla joudutaan lähtemään liikkeelle elämän perustarpeista. Luonnossa selviytyminen on siis aito yhteinen tehtävä, josta syntyy aito motivaatio toimia yhdessä. Seikkailusta yhdessä selviytyminen voidaan tämän jälkeen hyödyntää ryhmän luottamuksen kasvuun ja roolien selkeyttämiseen.

Sun Ahonlaidassa Janne vastaa niin sanotusti isoista linjoista. Hän laatii osuuskunnalle budjetit ja hankerahoitukset sekä vastaa investointien ja remonttien suunnittelusta. Myös kaikki osuuskunnan tekemät sopimukset kulkevat Janne kautta. Janne on myös Sun Ahonlaidan kiinteistöhuoltovelho eli hänellä on paras tieto-taito lämmitysjärjestelmästä ja ruohonleikkurin toiminnasta.

Jannes degree is special education teacher (M.Ed. 2009) and he is experienced in adventure pedagogics. Adventure pedagogy is a method that can improve the performance and trust in a teamwork and also help individuals in personal growth. It is a method that can be used widely with all kinds of groups and ages.
The basic idea in adventure pedagogy is to first build up trust in the group and then take group into an adventure. Adventure can basically be any kind of new situation where the result is not clear and nobody knows exactly how to get there. In this adventure situation all the members have to get out from their normal roles and habits. Nature is the most concrete adventure environment, because surviving in the nature creates the most genuine motivation to work together. This shared surviving experience can be utilized afterwards to increase mutual trust and clarifying roles in the group. In Sun Ahonlaita Janne is responsible of the big picture. He takes care of budgets, financial fundings and planing investments and renovations. Janne is the person who signs all the official contracts of the cooperative. Janne also takes care of the property maintenance so he knows for example how the heating system and the lawnmower operates.