Henkilökunta

Satu Malinen, jooga@sunahonlaita.fi

Satu on Sun Ahonlaidan perustajajäsen ja intohimoinen ideoija sekä niiden toteuttaja. ”Eihän se ole kuin tehdä!” on kuultu monta kertaa hänen sanovan ja paljon on tullut tehtyäkin. Aikaisemmalta koulutukseltaan kulttuurintutkija ja ympäristöteknologian insinööri on keskittänyt työnsä jooganopettamisen ympärille vuodesta 2013 lähtien. Joogan lisäksi luovuus, luonto, liikkuminen, musiikki ja eläimet ovat Satulle tärkeitä arjessa. Yrittäjän välillä hektisessä arjessa joogan harjoittaminen on elinehto ja tie täydempää, iloisempaa, hyväksyvämpää elämää.

Tunneilla tärkeintä on ihmisen saattaminen joogatilaan; läsnäoloon ja kuunteluun oman kehon kautta. Syvä hengitys ja rentous tuovat mielen rauhaan ja selkeyteen. Hengityksen mukana virtaavan Ashtangan ja Flow joogan lisäksi Satu ohjaa rentouttavaa Yin joogaa. Nämä kaksi erilaista harjoitusta tasapainottavat elämää tarpeen mukaan. Jooga ei kuulu vain notkeille ja hyväkuntoisille: Ahonlaidassa uskomme, että jooga sopii aivan kaikille! Toivon, että voin saattaa monenlaisia ihmisiä joogan polulle, joka kestää koko elämän.

Satu is a certified Yoga teacher (Vinyasa Flow Yoga & Yin Yoga) and one of the founders in Sun Ahonlaita. At the moment she is studying Ashtanga Yoga with Anne Nuotio. Satu is dedicated to share her passion for yoga in her classes. She has been giving classes since 2013. In her classes most important is to arrive ”home”, to present moment and listening what the body has to say that day. Deep breathing and relaxation bring harmony and balance to mind. Dynamic Flow classes and relaxing Yin classes are an excellent combination to bring balance in life. Satu believes that yoga can benefit everyone, no matter what age and body size.


Ammeri Kankaisto, info@sunahonlaita.fi

Ammeri on joogaopettaja, kouluttaja, elämäntapavalmentaja, kuvataiteilija ja intohimoinen kotikokki. Työssään hän lähestyy hyvinvointia holistisesta näkökulmasta, etsien asioita joista hyvä, inspiroiva elämä on tehty. Vuosia kansainvälisessä bisnesmaailmassa työskennellyt Ammeri tuntee tavoitekeskeisen työelämän haasteet ja vaikutukset hyvinvointiimme, sekä sen miten tärkeää on ottaa aikaa itselle ja löytää uudelleen yhteys omaan keskukseen ja ympäröivään luontoon.

Joogasta Ammerilla on lähes 20-vuoden kokemus ja workshopeissaan hän opettaa pääasiassa perinteistä Hatha Joogaa, rentouttavaa Yin Joogaa sekä Transformatiivista Hatha Joogaa, jossa joogaa lähestytään holistisesta näkökulmasta: Asanoiden, hengitysharjoitusten, mantrojen ja meditaation kautta puhdistetaan kehoa ja sen energiakeskuksia, chakroja, niin että tunteet, mieli ja keho kirkastuvat ja tasapainottuvat. Lisäksi Ammeri ohjaa meditaatioita sekä syvärentouttavat Jooganidroja.

Voit seurata Ammeria myös www.3roomspluskitchen.com -blogissa.

Yoga has been an important part of Ammeri’s life for over 20 years throughout her international career in the corporate world. Today she draws from the variety of her experiences; understanding the pressures of urban life and the healing powers of yoga, meditation, creativity and connection with nature. Ammeri teaches gentle Hatha Yoga, Transformational Hatha Yoga and Yin Yoga as well as Meditation and deep relaxation through Yoga Nidra. If she is not on her mat or delivering a wellness or business workshop, you’ll find her in Sun Ahonlaita’s kitchen preparing vegetarian treats to nourish the body and soul.


Katja Malinen p. 044 2031032, woimatar@gmail.com

Katja on harjoittanut luontaishoitoja vuodesta 2011 lähtien. Hän opiskeli vyöhyketerapeutiksi, hierojaksi ja Reiki hoitajaksi Englannissa, jossa hän valmistuttuaan hoiti pääasiassa syöpäpotilaita ja vanhuksia. Työssään hän kokee tärkeänä luoda asiakkaalle turvallinen hoitotilanne, joka mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen, sekä paikan, jossa asiakas voi halutessaan vain rentoutua ja laittaa silmät kiinni. Hoitojen ohella hän myös kannustaa asiakkaitaan ottamaan vastuun omasta terveydestään jokapäiväisessä elämässä.Yhdessä voidaan pohtia mahdollisia elämäntapamuutoksia esim.ravintoon, liikuntaan ja henkiseen hyvinvointiin liittyen.

Katja has practised complementary therapies since 2011.After getting her diploma in reflexology, holistic massage and Reiki,she started her career in England, where she mainly worked with cancer patients and elderly people. In her work she finds its imperative to create a safe environment for an open hearted interaction and a quiet healing space for total relaxation.Alongside the treatments,she likes to encourage her clients to take interest on their well being in daily life by considering possible lifestyle changes concerning nutrition, physical activities and mental/ spiritual exercises.


Janne Vehviläinen, info@sunahonlaita.fi

Janne on koulutukseltaan erityisluokanopettaja (KM 2009) ja hänen erikoisosaamisensa on seikkailukasvatus. Seikkailukasvatuksen avulla voidaan parantaa ryhmän toimivuutta sekä tukea jokaisen yksilöllistä ihmisenä kasvamista. Seikkailukasvatusta voidaan soveltaa kaikille ikäluokille ja kaikenlaisille ryhmille. Seikkailukasvatuksen ideana on, että ryhmälle annetaan jokin konkreettinen tehtävä, missä he joutuvat siirtymään totuttujen roolien ja tilanteiden ulkopuolelle. Seikkailu voi siis olla mikä tahansa uudenlainen tilanne, jossa ei voida olla täysin varmoja siitä, mitä tulee tapahtumaan. Luonto on seikkailuympäristönä kaikkein konkreettisin vaihtoehto, koska luonnon armoilla joudutaan lähtemään liikkeelle elämän perustarpeista. Luonnossa selviytyminen on siis aito yhteinen tehtävä, josta syntyy aito motivaatio toimia yhdessä. Seikkailusta yhdessä selviytyminen voidaan tämän jälkeen hyödyntää ryhmän luottamuksen kasvuun ja roolien selkeyttämiseen.

Sun Ahonlaidassa Janne vastaa niin sanotusti isoista linjoista. Hän laatii osuuskunnalle budjetit ja hankerahoitukset sekä vastaa investointien ja remonttien suunnittelusta. Myös kaikki osuuskunnan tekemät sopimukset kulkevat Janne kautta. Janne on myös Sun Ahonlaidan kiinteistöhuoltovelho eli hänellä on paras tieto-taito lämmitysjärjestelmästä ja ruohonleikkurin toiminnasta.

Jannes degree is special education teacher (M.Ed. 2009) and he is experienced in adventure pedagogics. Adventure pedagogy is a method that can improve the performance and trust in a teamwork and also help individuals in personal growth. It is a method that can be used widely with all kinds of groups and ages.
The basic idea in adventure pedagogy is to first build up trust in the group and then take group into an adventure. Adventure can basically be any kind of new situation where the result is not clear and nobody knows exactly how to get there. In this adventure situation all the members have to get out from their normal roles and habits. Nature is the most concrete adventure environment, because surviving in the nature creates the most genuine motivation to work together. This shared surviving experience can be utilized afterwards to increase mutual trust and clarifying roles in the group. In Sun Ahonlaita Janne is responsible of the big picture. He takes care of budgets, financial fundings and planing investments and renovations. Janne is the person who signs all the official contracts of the cooperative. Janne also takes care of the property maintenance so he knows for example how the heating system and the lawnmower operates.


Ilona Tapanainen, ilona.tapanainen@gmail.com

Ilona on tanssi- ja liiketerapeutti ja sosiaalityöntekijä (VTM), jolla on useamman vuoden kokemus työskentelystä eri taustoista ja kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Ilonan vahvuutena on herkkyys kuulla ja nähdä yksilöt ja heidän tarpeensa ja voimavaransa sekä tukea ryhmän prosessia. Tanssi- ja liiketerapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa ja toimia joko pääasiallisena hoito- ja kuntoutusmuotona tai olla osana kokonaiskuntoutusta muiden hoitomuotojen rinnalla. Terapeuttisen työn lisäksi Ilona ohjaa kehotietoisuuteen, luovaan liikkeeseen ja vapaaseen tanssiin liittyviä työpajoja. Tanssi- ja liiketerapian ohella Ilona saa inspiraatiota kontakti-improvisaatiosta ja muista vapaata liikettä ja tanssia tukevista menetelmistä. Ilonan ohjauksessa yhdistyvätkin monet eri menetelmät rauhallisista rentoutusharjoituksista kehoa vapauttavaan villiin tanssiin. Tanssi- ja liiketerapiasta saat lisätietoa täältä: www.tanssiterapia.net.

Ilona is dance movement therapist and social worker with many years’ experience in working with people from different backgrounds and cultures. As a therapist she´s sensitive to see and hear individuals´ needs and support her/his recourses as well as holding and guiding a group process. Dance movement therapy can be individual or group therapy and is suitable for people in different ages. Along with therapeutic work Ilona facilitates workshops in body awareness, creative movement and free dance. In addition to dance movement therapy she takes inspiration from contact improvisation and other creative body and dance methods. Therefore different methods from peaceful relaxations to freeing wild dance meet in her guidance


Dalva Lamminmäki

Dalva Lamminmäki opiskelee Itä-Suomen yliopistossa perinteentutkimusta ja tekee tutkimusta suomalaisista kansanparantajista. Sun Ahonlaidassa Dalva pitää rumpupiiriä ja järjestää samanismiin ja suomalaiseen kansanperinteeseen liittyviä kursseja ja tapahtumia sekä rumpuhoitoja.

Dalva Lamminmäki, currently a student in Folklore Studies at the University of East- Finland specialising in the study of folk healers in Finland. In Sun Ahonlaita Dalva offers drumming circles and workshops about shamanism and finnish traditions and drum healing sessions.