Arvot

SunAhonlaita_2014_HA_59Sun Ahonlaidan tiimissä jaamme seuraavat arvot, joihin toimintamme perustuu:

Aitous, joka merkitsee meille lämmintä ja henkilökohtaista asennetta asiakaspalvelussa. Vaalimme molemmin-puolista luottamusta asiakkaiden, asukkaiden ja työntekijöiden välillä.

Avoimuus merkitsee meille uskallusta, uteliaisuutta ja kannustamista avoimeen keskusteluun. Uusien näkökulmien tutkimisella ja vallitsevien mallien kyseenalaistamisella on mielestämme mahdollista saada oivalluksia rikkaammasta elämästä.

Yhteisöllisyys on Sun Ahonlaidan perusta. Asukkaiden taitoja ja voimia yhdistämällä pystymme tarjoamaan monipuolisia hyvinvointipalveluita persoonallisessa miljöössä, jossa asiakaskin voi tuntea olevansa kuin kotonaan.

Suomalaiset juuret: luonnonläheisyys, hiljaisuuden ymmärtäminen ja puhtaat raaka-aineet yhdistyvät Sun Ahonlaidan kansainväliseen ilmapiiriin. Arvostamme suomalaisuutta ja kansanperinnettämme, mutta inspiroi-dumme myös muiden maiden kulttuureista ja tavoista.

Toiminnassamme otamme huomioon ympäristöarvot ja paikallisuuden. Käytämme uusiutuvaa energiaa: Ostosähkömme on vihreää ja lämmityksessä käytämme puupellettiä. Suosimme lähiruokaa ja luomutuotteita mahdollisuuksien mukaan.