Mitä Yin Jooga on?

Mitä Yin Jooga on?

Minulta kysytään usein mitä yin jooga on ja miten se eroaa muista joogasuuntauksista. Jos tämän harjoituksen luonnetta ei tunne, voi olla vaikea ymmärtää yksinkertaisilta näyttävien, staattisten asentojen voimaa nykymaailmassa, jossa hyvän harjoituksen mitta on usein hiki, haastavuus ja kohonnut syke.

Yin joogan juuret ovat joogaperinteessä, Taolaisessa filosofiassa ja perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä. Yinistä ei voi puhua puhumatta myös yangista. Yin ja Yang käsite tulee Taoismista. Nämä kaksi vastakkaista voimaa sekä luovat toinen toisensa että ovat olemassa suhteessa toisiinsa kaikkialla luonnossa ja siten myös ihmiskehossa ja mielessä. Sana Yang tarkoittaa ”Vuoren aurinkoista puolta” ja Yin ”Vuoren varjoisaa puolta”. Yangin luonnetta kuvaa muun muassa aktiivisuus, lämpö, maskuliininen ja ulkoinen. Yin puolestaan mielletään passiiviseksi, viileäksi, feminiiniseksi ja sisäiseksi. Aivan kuten maapallon kääntyessä vuoren varjoisa puoli saa vuorostaan kylpeä auringon valossa, yin ja yang etsivät alati tasapainoa ja niistä molemmat sisältävät idean toisistaan. Pitkä on olemassa vain suhteessa lyhyeen, lämmin on olemassa vain jos tunnemme myös kylmyyden ja nopea syntyy kun voimme verrata sitä hitaaseen. Edelleen, se jota äsken kutsuimme lyhyeksi, muuttuu pitkäksi, jos sen rinnalle tuodaan jotain vielä lyhempää. Juoksemisen luonne on yang, jos sitä verrataan kävelyyn (yin), mutta kävelemisestä tulee yang-luontoista, kun sitä verrataan paikallaan seisomiseen (yin).

yinjayang.jpg

Yang-tyylinen jooga on aktiivista ja stimuloi lihaksiamme toistuvan liikkeen avulla. Asanat ovat usein fyysisesti vaativia, niiden harjoittaminen tähtää oikeanlaisen asennon saavuttamiseen ja niissä pysytään lyhyen aikaa kerrallaan. Tämän tyyppisestä joogasta on tullut suosittua viimeisten vuosikymmenien aikana ja epäilemättä se tarjoaa harjoittajilleen paljon hyötyjä. Kuitenkin, jos tämänlaista aktiivista harjoitusta tehdään osana jo ennestään nopeatempoista ja vaativaa elämäntyyliä, saattaa se johtaa epätasapainoon yinin ja yangin välillä. Monet meistä tuntuvatkin raahautuvan elämässä eteenpäin uupuneina, kroonisesta jäykkyydestä kärsien ja soimaten itseämme siitä, ettemme ole tarpeeksi nopeita, tuotteliaita, tehokkaita tai hyviä.

Tarvitsemme tasapainoa.

Yin jooga voi tarjota meille tarvitsemaamme tasapainoa. Yin jooga on hiljainen ja yksinkertainen, passiivisempi harjoitus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että yin jooga olisi helppoa. Fyysisellä tasolla harjoitus kohdistuu kehomme syvempiin osiin, lähellä keskustamme: sidekudoksiin, nivelsiteisiin, niveliin, luihin ja fascia-verkostoomme. Yin jooga-asanoissa viivytään useiden minuuttien ajan antaen kehon pysähtyä ja rauhoittua. Kun lihaksemme rentoutuvat, asentojen vaikutukset ulottuvat syvemmälle, aina sitkeimpiin jännityksiin ja jäykkyyden tuntemuksiin erityisesti alaselän ja lantion alueella. Lempeät venytykset syntyvät kun annamme kehon antautua omalla painollaan painovoimalle. Keskittymällä hengitykseen voimme vähitellen antaa asentojen syventyä ja päästää irti kontrollista ja jännityksistä. On mahdotonta tuntea itseään stressaantuneeksi ja hengittää vapaasti ja syvään samanaikaisesti! Kun vapautamme ehkä epämukavalta ja kärsivällisyyttä-koettelevalta tuntuneen asanan, uutta verta ja energiaa pääsee virtaamaan kohdealueelle, tuoden autuuden ja hyvänolon tunnetta päästessämme jälleen lepäämään. Yin joogassa onkin tärkeää levätä selinmakuulla Shavasanassa asentojen välissä, jotta harjoituksen vaikutukset pääsevät tuntumaan kehossa. Kaikki kudoksemme tarvitsevat liikuntaa ja yin jooga voi parantaa niveltemme ja sidekudoksiemme yleiskuntoa sekä lisätä liikkuvuutta, joka vähenee ikääntyessämme.

Energia-tasolla yin jooga stimuloi energian kiertoa kehossa ja poistaa tukoksia. Missä on jännitystä, Qi ei pääse virtaamaan luonnollisesti. Qi:tä ei ole helppo määritellä sanoin. Yrittäessä sitä jotenkin kuvailla, sen sanotaan olevan elinvoima, joka ilmentyy sekä energiana että materiana, olematta kuitenkaan varsinaisesti kumpaakaan. Se on luova voima kaikkien luonnonvoimien taustalla. Ihmiskehossa Qi on elämää ylläpitävä voima ja energia, joka kiertää lihaksissamme, elimissämme ja kudoksissamme. Qi on läsnä syvimmässä olemuksessamme, ajatuksissamme ja teoissamme. Hitaan, läsnä olevan yin harjoituksen kautta stimuloimme kehon meridiaaneja, energiakanavia, ja tuemme Qin luonnollista ja tasapainoista virtausta tärkeisiin sisäelimiimme ja kaikkialle kehoomme. Kuusi kahdestatoista tärkeimmästä meridiaanista kulkee lantion alueen läpi. Suuri osa yin joogan asennoista keskittyy lantion, lonkkien ja alaselän alueelle. Ylävartalon seudulle on kuitenkin olemassa myös omat liikkeensä.

Mielen ja henkisyyden tasolla yin jooga tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä ja kehittää levollisuuden, hyväksymisen, kärsivällisyyden, myötätunnon ja kiitollisuuden tuntemuksia. Pysyessämme asennoissa pitkään, voimme syventyä tarkastelemaan mitä tapahtuu juuri nyt, tässä hetkessä, kehossamme, mielessämme ja sydämessämme. Mielemme ja tunne-elämässä kokemamme epätasapaino nousevatkin yin joogassa usein suurimmiksi haasteiksi. Saatamme turhautua oman kehomme jäykkyyteen, kokea vaikeaksi päästää irti tarpeesta suorittaa ja halusta puskea asentoa pidemmälle, toivoa että asiat olisivat erilailla tai taistella hiljentääksemme päässämme alati kuuluvaa kommentointia. Tämän vuoksi yin jooga on ennen kaikkea, ainakin minulle, myötätunnon ja hyväksymisen harjoittamista. Kun koemme jännitystä tai epämukavuutta, tapaamme jähmettyä ja jännittää jännityksen ympärillä, luoden vain enemmän jännitystä. Seuraavaksi mielemme keskittyy jännitykseen, pitää sitä ei-toivottuna ja tahtoo sen menevän pois mahdollisimman nopeasti. Mutta ainoastaan hyväksymällä jännityksen tunteen, antaen sille tilaa ilmaista itseään, tarkkaillen, sulauttaen sen ympäristöä, voi jännitys vähitellen alkaa sulaa ja menettää voimaansa. Näin vastustuksesta tulee sallimista, pelosta luottamusta ja tuomitsemisesta myötätuntoa. Yin joogasta voi kehittyä meditatiivinen tietoisen läsnäolon harjoitus; Lempeä olotila, josta käsin voimme tarkkailla ja kokea elämän luonnollisen avautumisen, hetki hetkeltä.

– Ammeri

yinyogapieni

Lähteet

www.yinyoga.com

Mitthoefer, Biff: The Yin Yoga Kit, 2006. Healing Arts Press, Vermont.

Vinokur, Denis: Tuli, Maa, Vesi, 2015. Gummerus Kustannus Oy, Helsinki.

Picture: Elina Kankaisto

Julkaistu alunperin osoitteessa www.amkankaisto.com 13/11/2016